Thursday, January 24, 2008


હવે જે થાય તે સાચું !


વધે છે વારતા આગળ, હવે જે થાય તે સાચું
ફરી ઘેરાય છે વાદળ, હવે જે થાય તે સાચું !

હતું કે, થઈ ગયો કિસ્સો દફન હંમેશ માટે, પણ
મળ્યો છે એમનો કાગળ, હવે જે થાય તે સાચું !

ફરીથી, શક્ય છે ઈતિહાસ આખો ચૂંથશે લોકો
ઉઘડશે કઈંક જૂના વળ, હવે જે થાય તે સાચું !

ખુલાસા, આજપણ ગઈકાલ જેમજ નહીં ગળે ઉતરે
ગણાશે ગોઠવેલું છળ, હવે જે થાય તે સાચું !

અધિક્તર થાય છે એવું થશે, સંબંધ બાબતમાં
લગાવ્યું દાવપર અંજળ, હવે જે થાય તે સાચું !

દિલાસા દઈને લોકો ખોતરે છે દર્દ, ઉંડેથી
શરૂ થઈ છે ફરી ચળવળ, હવે જે થાય તે સાચું !


ડૉ.મહેશ રાવલ

2 Comments:

At 2:43 PM , Blogger Dhwani Joshi said...

ખુલાસા, આજપણ ગઈકાલ જેમજ નહીં ગળે ઉતરે
ગણાશે ગોઠવેલું છળ, હવે જે થાય તે સાચું !

દિલાસા દઈને લોકો ખોતરે છે દર્દ, ઉંડેથી
શરૂ થઈ છે ફરી ચળવળ, હવે જે થાય તે સાચું !
khub j sachi vaat khub j sahaj rite kari chhe Dr. ..very nice...

 
At 4:18 PM , Blogger Neeta said...

gr8888888888888

bahu j saras

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home